Tillitsvalgte 2023


Styrets sammensetning 2023

Leder: Grethe Lindahl. Mobil 95775544 E - post: grethelindahl@hotmail.com

Nestleder: Helle Hansen Mobil 92235449 E-post: helle.kriha4@gmail.com

Sekretær: Finn Åge Johannessen

Kasserer: Tonje Aashilrød

Styremedlem: Nils Petter Bruknapp         

Varamedlemmer: Rune Gundersen

                             Berit Sandtrøen

Valgkomitee:

Leder: Mona Søderholm Mobil 46542239 E-post: monasoderholm29@gmail.com

Medlem: Karoline Johanesen

Medlem: Emma Gustafsson

Varamedlem: Eivind Edvardsen


Revisor: Gunnar Dahl

Vararevisor: Gunnar Olsen

Utstillingsansvarlig:

Brukshundansvarlig:

RIK - ansvarlig:

Valpekontakt:


Tillitsvalgte 2022

Styret NSchK avd. Fredrikstad  2022

Leder: Grethe Lindahl Tlf 957755444  Mail: grethelindahl@hotmail.com

Nestleder: Helle Hansen Tlf 92235449 Mail: helle.kriha4@gmail.com

Styremedlem: Cathrine Anderssen

Sekretær: Finn Åge Johannessen 

Kasserer:  Marianne Pedersen

Varamedlem: Stig Robert Avdal

Varamedlem: Tonje Johannessen

Brukshundansvarlig: Cathrine Angelica Anderssen

Utstillingsansvarlig: Helle Hansen                            

RIK - ansvarlig: Terje Lindahl mail: schaeferhundklub.fredrikstad@gmail.com

Avlskontakt: Rune Fredriksen. Tlf. 90722820

Valgkomite:

Leder: Terje Lindahl e- post terjelindahl@gmail.com

Medlem: Cathrine Anderssen

Medlem: Emma Gustavsson

Varamedlem: Leif Heger

Revisor:  Mona Søderholm

Del denne siden